Over deze website

Deze site is ontwikkeld door Esther van Rijswijk/Mediawijst. In 2015 sprak zij met zo'n 130 jongeren (12-17 jaar) over hun online mediagedrag, en maakte op basis daarvan een test voor Mediawijzer.net. In 2016 breidde van Rijswijk de quiz uit met ondersteunend lesmateriaal en een versie die in de klas gebruikt kan worden.

Contactinfo:
Mediawijst
Esther van Rijswijk
06-43443549

Docenten die met de quiz aan de slag willen kunnen een toegangscode aanvragen.
Doet de knop om de code aan te vragen het niet? Stuur dan een e-mail naar codegraag@mediawijst.nl om deze te ontvangen.Hieronder een toelichting op het idee achter www.watvoormediamakerbenjij.nl


Wat doe jij online?
Met jonge mediamakers in gesprek over online gedrag

Vandaag de dag is iedereen mediamaker. Maar hoe gedraag je je online? Wanneer film je iemand wel en niet? Hoe ver kan een vlogger gaan die zich laat betalen? En wat doe je met vage berichten in je tijdlijn die misschien niet kloppen? Mediawijst ontwikkelde een methode om in de klas in gesprek te gaan over dit soort vragen aan de hand van filmpjes en een online vragenlijst.

Iedereen is mediamaker…
Je hoeft al lang geen journalist meer te zijn om een bericht de wereld in te brengen. Wie iets wil verkopen, vertellen, of anderen wil overtuigen kan dat via sociale media zelf doen. In enkele kliks is de wereld binnen handbereik. Iets wat ooit voor professionals was weggelegd, is nu voor iedereen met een internetverbinding bereikbaar. Zo worden we allemaal mediamaker.

… en daar horen verantwoordelijkheden bij
Maar wat betekent dit voor ethische kwesties rondom communicatie? Wanneer film je iemand wel en niet? Hoe ver kan een vlogger gaan die zich laat betalen? En wat doe je met berichten in je tijdlijn waaraan je twijfelt of ze kloppen?

Als het om ethische kwesties gaat is reflectie en bewustwording nodig. Gesprekken dus, over de vraag waarom je dingen doet zoals je ze doet, en waarom anderen andere keuzes maken. Zulke gesprekken zetten aan tot nadenken en zijn een eerste stap op weg naar een online cultuur gebaseerd op respect.

Methode voor groepsgesprek…
De quiz op deze site is een methode om jongeren over de genoemde onderwerpen aan het denken te zetten. De tool kan ook een gesprek in de klas of met een groep faciliteren. Aan de hand van filmpjes rondom de thema's privacy, factchecking, online shaming en commercie (bij vloggers) vindt een gestructureerd gesprek plaats over online gedrag en de consequenties daarvan. De methode geeft nadrukkelijk geen ‚juiste‚ antwoorden, maar is wel aanzet tot een discussie over de keuzes die je als mediamaker hebt.

… met persoonlijke profielen of een klassencode
Wie de vragenlijst invult ontdekt zijn mediaprofiel: zo gedraag ik me online. En hij ontdekt wat voor mediamaker hij is: een menslievende, een morele of een mediamijdende mediamaker? Of juist een ‚make-my-day‚ of een ‚me-myself-and-I‚ mediamaker?